Wat is Complementaire zorg

Complementaire zorg betekent letterlijk 'aanvullende zorg'. Deze zorg komt dus niet in de plaats van de gangbare reguliere zorg, maar vormt daarop een aanvulling. Onder complementaire zorg wordt echter méér verstaan dan alleen een aanvulling op de gangbare zorg. Er zijn enkele uitgangspunten te benoemen:

  • Lichaam en geest zijn één; de mens is een ondeelbare eenheid en kent meerdere (energetische) 'ĺichamen'. Het fysieke lichaam is de zichtbare en dynamische expressie van ons totale mens-zijn.
  • Ieder mens heeft een zelfgenezend vermogen welke ondersteund en gestimuleerd kan worden. Dat betekent dat de mens geen statische vorm en inhoud kent maar dat de mens een dynamisch wezen is. Door interne en externe faktoren kan de mens zichzelf op een unieke manier vormgeven en daarmee uitdrukking geven aan zijn persoonlijke kwaliteiten en behoeften.
  • Complementaire zorg maakt gebruik van natuurlijke therapieën die zijn oorsprong vinden in eeuwenoude (traditionele), oosterse en westerse geneeswijzen. Heden ten dage is deze kennis en kunde, in zijn toepassingen en werkwijzen omgezet naar onze tijd. Hierdoor hebben we een groter begrip gekregen van de achterliggende werkingsmechanismen van deze therapieën maar in essentie zijn ze onveranderd krachtig gebleven. Voorbeelden zijn; kruidengeneeskunde, aromatherapie, voedingstherapie, kneipp- waterbehandelingen, lichttherapie, diverse massagetechnieken, acupunctuur, homeopathie etc.
  • 2014/2018 Impuls